PLATEEL.nl

Plateel.nl is een site over nederlands aardewerk, plateel waar verschillende onderwerpen uitgebreid beschreven worden zoals de geschiedenis, plateelbakkerijen en bakkers & adressen, prijsvergelijking in 105 jaar, verzekeringen, woordenlijst, musea, klassieke veiling en internetveiling, etiquette, restauratie, onderhoud en de veiling.

 

Welkom bij deze rondleiding in de eeuwenoude traditie van het Nederlands aardewerk Plateel!

Vele plateel-makers & merken hebben geschiedenis geschreven en laten een mooi tijdsbeeld zien van wat er toen op aardewerkgebied in de mode was, maar welke technieken gebruikten ze?

Waren de verkoopprijzen van het plateel 100 jaar geleden ook al zo hoog in verhouding en moet ik mijn collectie misschien verzekeren met een verzamelverzekering?

Tips & Trucken: Bij mooi plateel hoort natuurlijk ook de juiste etiquette, hoe onderhoud ik mijn aardewerk items? Bij breekschade is restauratie dan een optie? Zijn er eigenlijk nog plateel/pottenbakkers in Nederland?

Een klassieke veiling of internetveiling is een leuke & spannende manier om bijvoorbeeld uw Oranjeplateel-verzameling uit te breiden maar U kunt natuurlijk ook de uitgebreide plateelcollectie van de vele musea & exposities bezichtigen en een bezoekje brengen aan de link pagina. Misschien wint U zelfs een leuke prijs met de prijsvraag.

Index: Klik hier

This page contains the source code to power the

shopping cart software solutions of

your secure e-commerce solution.

Do NOT change this page. It is NOT visible to customers.


Diese Seite beinhaltet den Quellencode der

Shop-Software, die den Warenkorb von Ihrem Online Shop-System

antreibt, damit Ihr E-commerce System Bestellungen annehmen kann.

Auf keinen Fall darf der Code auf dieser Seite geändert werden.

Diese Seite ist NICHT für Ihre Kunden sichtbar.